Ga naar de inhoud
Home » Privacy Policy

Privacy Policy

Privacybeleid Broens Autoservice. B.V.
Als jij bij ons een reparatie laat uitvoeren of een auto koopt/ verkoopt , hebben we jouw gegevens nodig. Maar we gaan altijd zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met jouw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als jij na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.broensautoservice.nl. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Jij ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2019.


Inhoudsopgave:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
 • Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
 • Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van onze particuliere en zakelijke verkooppartners?
 • Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
 • Welke rechten kunt jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
 • Vragen?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Broens Autoservice B.V. is gevestigd aan de Sittarderweg 10, 6121XH te Born, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Broens Autoservice B.V. verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Broens autoservice B.V.  zoals onze klanten en zakelijke contactpersonen. Onder Broens Autoservice is ook onze website: Broensautoservice.nl inbegrepen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of Broens autoservice klant- factuurnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals het kenteken en het chassisnummer van uw voertuig.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met Broens Autoservice, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.
We vragen de gegevens rechtstreeks aan jou, wanneer je onze zaak bezoekt als nieuwe klant.
In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw reparatie
Als jij bij ons een reparatie laat uitvoeren, hebben we daar bepaalde gegevens voor nodig; denk aan het chassisnummer en kenteken van het voertuig. Tevens willen we je op de hoogte te kunnen houden over de kosten van de reparatie; je telefoonnummer.
Als we een factuur moeten opsturen of als we een herinnering sturen voor de APK hebben we jouw adresgegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij dus je naam, e-mailadres, adres(sen).
Bij verkoop of inkoop van auto’s registeren we je naam, adres, geboortedatum en mailadres

Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, informatie omtrent jouw auto zoals data onderhoudsbeurten, werkplaatshistorie. Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account. Jij kunt  op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen via de mail: bianca@broensautoservice.nl

Gegevens voor marketing
Gepersonaliseerde e-mails en post
We sturen een herinnering voor de APK via de mail of post. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je hiervoor afmelden via de mail bianca@broensautoservice.nl

Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we je gegevens (klant ID, e-mailadres) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier help je onze diensten te verbeteren.
Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Tevens is er een keuze om het onderzoek al dan niet anoniem in te vullen.

Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Want reviews helpen om te vinden wat je zoekt.
Als je een review schrijft, kies jij of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een alias gebruiken. Ook kun je aangeven of wij over je review contact met je mogen opnemen.
Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen.

Gegevens voor prijsvragen en acties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.
Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Gegevens om fraude tegen te gaan
Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Social media
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via ‘like en share’  met je vrienden delen op je social media account. Wij krijgen geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Verkooppartners
Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen.
Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus.

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Hoe gaan wij om met gegevens van onze particuliere en zakelijke verkooppartners?
Met gegevens van onze particuliere en zakelijke verkooppartners gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacybeleid ook voor onze verkooppartners.
Wanneer U bij ons een reparatie laat uitvoeren of een auto verkoopt of koopt dan slaan wij behalve de contactgegevens die je invult in jouw account (de naam van jouw bedrijf, de naam van de contactpersoon van jouw bedrijf, e-mailadres, jouw contactadres (en eventuele andere adressen), betaalgegevens en je telefoonnummer) ook jouw KVK-nummer en jouw BTW-nummer op. Wij bewaren de gegevens uit het account zolang je bij ons reparaties laat uitvoeren of verkoper/koper bij ons bent. Jij kunt op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen via de mail: bianca@broensautoservice.nl

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Onze computers zijn beveiligd met persoonlijke inlogcodes.
Elke dag worden de papieren met persoonsgebonden informatie achter slot en grendel opgeborgen.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen.
Onze klanten zijn ouder dan 18 jaar.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via de mail: bianca@broensautoservice.nl . Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en werkplaatshistorie. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat .

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de mail bianca@broensautoservice.nl.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via de mail bianca@broensautoservice.nl.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op via de mail bianca@broensautoservice.nl.
Maar je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Broens Autoservice B.V.  met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op via de mail bianca@broensautoservice.nl.
We helpen je graag.